www.kiralikburomakinesi.com üye ve müşterilerinin e-posta adreslerini ve diğer kişisel bilgileri hiçbir nedenle açıklamaz, satmaz, paylaşmaz ve kötüye kullanmaz. kiralikburomakinesi.com üye ve müşterilerinin e-posta adreslerini, kendilerine kiralikburomakinesi.com ilgili tanitim ve kampanya haberleri göndermek için kullanılmaktadır. Eğer bizden bu tip e-postalar da almak istemezseniz infoadresine e-mail atarak müşteri hizmetleri sorumlularımıza haber verebilirsiniz.
 
kiralikburomakinesi.com, e-posta adreslerini ve diğer kişisel bilgileri haricindeki genel site kullanımı ve alışverişle ilgili bilgileri, kiralikburomakinesi.com  kendi sunduğu hizmetleri ziyaretçi hareketlerini izleyerek daha verimli ve etkin kılmak, müşterilerine daha özel ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla analiz ederek yorumlamak ve iş ortakları ile paylaşmak isteyebilir.
 
kiralikburomakinesi.com, güvenliğiniz için kredi kartı bilgilerinizi hiçbir şekilde saklamaz ve dolayısıyla bu tür bilgileri üyelik bilgileri çerçevesinde sormaz, istemez. Alışveriş esnasında kiralikburomakinesi.com çalışanları dahil hiç kimse Kredi Kartı bilgilerinizi göremez, Kredi Kartı bilgileriniz ilgili Bankalara en yüksek güvenlik standartlari cercevesinde ikili baglantilarla iletilir. Sipariş aşamalarının kişisel bilgileri içeren kısımları 128 bit şifreleme tekniği ile güvenlik altına alınmıştır.